Home

Wat is Equip-Plast?

Equipplast is een vereniging van vertegenwoordigers of verkooporganisaties
die machines en randapparatuur verkopen voor de kunststofindustrie
In België, Luxemburg & Nederland.

Onze verenging telt meer dan 20 leden en organiseert verschillende malen per jaar vergaderingen
Waar verschillende thema’s aanbod komen o.a.

- Organiseren van de EQUIPPLAST Open deur die afwisselend georganiseerd wordt in België en vervolgens in Nederland.
- Het verzamelen van statistieken voor verschillende machines en randapparatuur
- Beslissen om al dan niet deel te nemen aan andere beurzen in de sector.
- Publiciteit en advertentie prijzen vergelijken voor verschillende magazines.
- Gemeenschappelijke thema' bespreken en sprekers hiervoor uitnodigen
- E.a.

Buitenlandse bedrijven in de sector kunnen via EQUIPPLAST ten rade gaan
of een wel bepaald lid van Equipplast interesse heeft om dit product op te nemen in hun
verkoopprogramma.

Members | Admin